Onderwijsvisie

Een open school

De School is een open school die kinderen wil voorbereiden tot bewuste, zelfzekere jongeren met een positief zelfbeeld en vertrouwen in hun eigen talenten.
DAAROM willen wij kwaliteitsvol onderwijs aanbieden zodat kinderen gelijke kansen hebben, zelfstandig leren en gedifferentieerd kunnen werken.
Voorbeeld: digitaal ondersteund leren aanbieden om te kunnen differentiëren, zelfstandig leren te verbeteren en meer gelijkheid te creëren.

Een veilige school

De School biedt een veilige omgeving waarin leerlingen zich goed kunnen voelen en zichzelf mogen zijn.
DAAROM willen wij ervoor zorgen dat kinderen een gezonde geest in een gezond lichaam ontwikkelen. Wij willen leerlingen een gezonde levensstijl aanleren, hen bewust maken van het milieu en hen laten participeren in een groene school.
Voorbeeld: de sportieve ontwikkeling van de leerlingen accentueren door het aanbieden van diverse sportmogelijkheden.

Respect voor mens en omgeving

De School maakt kinderen bewust van hun verantwoordelijkheid voor de eigen leefwereld.
DAAROM willen wij kinderen respect bijbrengen voor mensen en omgeving. Wij willen diversiteit benutten als een positieve kans om leerlingen een breder maatschappijbeeld bij te brengen.
Voorbeeld: leerlingen actief betrekken bij vergroeningsprojecten en aanplantingen. Deelnemen aan het Europees project (Footprints) rond ecologische voetafdruk.

Een dynamische school

De School biedt medewerkers de mogelijkheid om hun competenties in te zetten en deel uit te maken van een dynamisch schoolteam.
DAAROM willen wij mogelijkheden creëren voor de leerkrachten om hun competenties breder in te zetten in de school.
Voorbeeld: acties ondernemen waardoor klasdoorbrekend gewerkt kan worden en diversiteit aangrijpen om kwaliteitsvoller onderwijs te bieden.

Vragen staat vrij

De School staat open voor de vragen en noden van ouders en is een ontmoetingsplaats voor externen.
DAAROM willen wij interessante naschoolse activiteiten aanbieden die verrijkend zijn voor kinderen en ouders
Voorbeeld: via brede school initiatieven het aanbod van muzisch-creatieve en sportieve workshops bestendigen